KHO 3: 397 Võ Nguyên Giáp, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu