BÀN GHẾ NHÀ HÀNG - QUÁN ĂN
Bộ bàn chữ A 6 ghế gỗ cao su 800*1650*750
Bộ bàn chữ A 6 ghế gỗ cao su 800*1650*750
MSP: 00072
3,920,000đ
Bộ bàn chữ A 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn chữ A 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00071
2,740,000đ
Bộ bàn Grace 6 ghế gỗ cao su 750*1600*750
Bộ bàn Grace 6 ghế gỗ cao su 750*1600*750
MSP: 00070
5,000,000đ
Bộ bàn Grace 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn Grace 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00069
3,460,000đ
Bộ bàn Cabin 6 ghế gỗ cao su 800*1650*750
Bộ bàn Cabin 6 ghế gỗ cao su 800*1650*750
MSP: 00068
2,290,000đ
Bộ bàn Cabin 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn Cabin 4 ghế gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00067
1,660,000đ
Bộ bàn 6 ghế ASHLEY gỗ cao su 800*1650*750
Bộ bàn 6 ghế ASHLEY gỗ cao su 800*1650*750
MSP: 00065
4,340,000đ
Bộ bàn 4 ghế ASHLEY gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn 4 ghế ASHLEY gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00064
3,020,000đ
Bộ bàn 6 ghế HINOSHIMA gỗ cao su 800*1650*750
Bộ bàn 6 ghế HINOSHIMA gỗ cao su 800*1650*750
MSP: 00063
5,780,000đ
Bộ bàn 4 ghế HINOSHIMA gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn 4 ghế HINOSHIMA gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00062
3,980,000đ
Bộ bàn 6 ghế MANGO gỗ cao su 800*1650*750
Bộ bàn 6 ghế MANGO gỗ cao su 800*1650*750
MSP: 00058
3,260,000đ
Bộ bàn 4 ghế MANGO gỗ cao su 750*1200*750
Bộ bàn 4 ghế MANGO gỗ cao su 750*1200*750
MSP: 00057
2,300,000đ
Bộ bàn ăn PINTON 6 ghế 800*1650*750
Bộ bàn ăn PINTON 6 ghế 800*1650*750
MSP: 00055
3,690,000đ
Bộ bàn ghế ELBOW 6 ghế 800*1650*750 gỗ cao su
Bộ bàn ghế ELBOW 6 ghế 800*1650*750 gỗ cao su
MSP: 00054
4,340,000đ
Bộ bàn ghế ELBOW 4 ghế 750*1200*750 gỗ cao su
Bộ bàn ghế ELBOW 4 ghế 750*1200*750 gỗ cao su
MSP: 00053
3,020,000đ
Bộ bàn ăn PINTON 4 ghế 750*1200*750
Bộ bàn ăn PINTON 4 ghế 750*1200*750
MSP: 00051
2,590,000đ
Bộ bàn ăn Cherry 4 ghế gỗ cao su
Bộ bàn ăn Cherry 4 ghế gỗ cao su
MSP: 00049
2,500,000đ
Bộ bàn ăn Cherry 6 ghế gỗ MDF
Bộ bàn ăn Cherry 6 ghế gỗ MDF
MSP: 00048
3,500,000đ
Bộ bàn ăn Cherry 6 ghế gỗ cao su
Bộ bàn ăn Cherry 6 ghế gỗ cao su
MSP: 00047
3,560,000đ